DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 100ZŁ | WYSYŁKA 48H

TKANINY OBICIOWE - SKLEP INTERNETOWY

Regulamin

Sklep internetowy furnidecor.pl dostępny na domenie www.furnidecor.pl prowadzony jest przez Firmę FURNIDECOR Dominik Maciejczyk z siedzibą: Targanice, ul.Jawornicka 11 34-120 Andrychów zarejestrowaną w Gminie Andrychów. NIP: 551-222-51-82, Regon: 120807362. Rachunek bankowy nr 79 2490 0005 0000 4500 1014 1567 w Alior Banku e-mail : biuro@furnidecor.pl Tel.+48 606 617 434

CENY:

Ceny podane w sklepie są cenami detalicznymi brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w PLN.

JAK ZAKUPIĆ TOWAR:

Aby zakupić interesujący Cię produkt w sklepie internetowym tkaninyonline.pl musisz przesłać poprawnie wypełniony formularz zamówienia. Formularz można wypełnić na stronie internetowej oraz przesłać go elektronicznie bezpośrednio ze strony. Formularz może być także wydrukowany ze strony i można go w tej formie wysłać do sprzedawcy listownie. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 17.00 , w soboty i niedziele oraz święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego. Złożone przez Ciebie zamówienia realizowane będą bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia lub 14 dni w przypadku tkanin na zamówienie, sprowadzanych spoza terytorium Polski. Zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku niektórych artykułów o czym klient niezwłocznie zostanie poinformowany. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (faktura VAT, lub paragon). Firma Furnidecor wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy w formularzu uwagi dotyczące zamówienia: furnidecor.pl. Furnidecor zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku występowania błędów na stronach sklepu związanych z wyświetlaniem błędnych informacji o cenach i stanie produktów.

WYSYŁKA TOWARU:

Wysyłki zamówionych tkanin realizujemy w następujący sposób : Wysyłka paczki poprzez Pocztę Polską przesyłką priorytetową lub Kuriera po wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy lub za zaliczeniem pocztowym na terenie kraju. Wysyłka za granicę: Koszt przesyłki za granicę ustala się na podstawie cen usług tego rodzaju stosowanych przez Polską Pocztę, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Odpowiedzialność za uszkodzone przesyłki ustala się zgodnie z zapisami art.544-545 Kodeksu cywilnego. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej. W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wymiany na właściwy produkt.

PŁATNOŚĆ ZA TOWAR:

Obowiązek zapłaty pełnej ceny za towar następuje w chwili spełnienia świadczenia.
Opłatę za złożone zamówienie można uiścić dokonując przedpłaty (płatność przelewem):
- za pośrednictwem systemu PayU,
- bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy

Rachunek bankowy nr 79 2490 0005 0000 4500 1014 1567 w Alior Banku

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, poprzez złożenie (wysłanie do) sprzedawcy pisemnego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można składać listownie albo pocztą elektroniczną. Musi ono zawierać oznaczenie stron umowy, ich adresy, nr umowy której dotyczy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Koszty zwrotu towaru, po odstąpieniu od umowy, a także w przypadku nieuzasadnionej prawnie wysyłki do sprzedawcy, ponosi kupujący.

Pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

REKLAMACJE:

Zakupiony towar, w przypadku stwierdzenia w nim niezgodności z umową, podlega reklamacji wyłącznie w oparciu o zasady określone w ustawie z dn.27.lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej…(DzU nr 141, poz.1176); Reklamacje składa się poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia (art.9 ust.1 ww. ustawy) do sprzedawcy listownie lub drogą elektroniczną. pobierz druk reklamacyjny

GWARANCJA:

Tkaniny zakupione w sklepie są objęte gwarancją producenta. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku nie posiadania dokumentu zakupu (paragon lub faktura Vat), niewłaściwej eksploatacji tkaniny, zastosowania tkaniny niezgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku nie przestrzegania warunków czyszczenia i konserwacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zgromadzone w bazie danych są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień dokonywanych w sklepie „furnidecor.pl" i nie są w żaden inny sposób przetwarzane. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez sklep internetowy furnidecor.pl poprzez kontakt e-mailowy na adres biuro@furnidecor.pl lub oświadczenie złożone Sprzedającemu na piśmie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).