Firmie FURNIDECOR Dominik Maciejczyk, z siedzibą w Targanice ul. Jawornicka 11, 34-120 Andrychów, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 120807362, przysługuje tytuł prawny do administrowania serwisem furnidecor.pl.

- Administrator danych – FURNIDECOR Dominik Maciejczyk
- Przetwarzanie danych – operacje na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie oraz usuwanie lub niszczenie,
- Usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub modyfikacja nie pozwalająca na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą dane,
- Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Dominik Maciejczyk, email: biuro@furnidecor.pl
- Dane osobowe w sklepie internetowych FURNIDECOR.PL są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami prawa:
a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r, dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, zwane dalej Rozporządzenie RODO, w skrócie RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Rozporządzenie dostępne jest na oficjalnej stronie pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
b) Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.

- Administrator danych, w celu ochrony interesów osób, których przetwarza dane osobowe, dokłada szczególnej staranności, tak aby zbierane dane były zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przechowywane w bezpieczny sposób.
- Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO.
- W celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres Administratora danych lub inspektora danych osobowych.
- Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru otrzymasz od nas emaila dotyczącego Twojej transakcji. Jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji będziemy kontaktować się z Tobą drogą mailową lub telefonicznie.
- Gdy zbieramy Twoje dane osobowe, komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Sklep internetowy FURNIDECOR.PL jest zabezpieczony certyfikatem SSL - widoczna w górnym oknie przeglądarki „kłódka”, przy adresie strony Sklepu www.furnidecor.pl

1. Gromadzenie danych

Dane zbierane przez serwis podczas rejestracji

W trakcie rejestracji w sklepie internetowym oraz konfiguracji newslettera poprosimy Cię o Twój e-mail i hasło, którego będziesz używał na naszej stronie.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu
W celu dokonania transakcji poprosimy Cię o podanie następujących danych: - dane osobowe: imię, nazwisko
- dane adresowe: adres zamieszkania, adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail
- dane dotyczące płatności: forma płatności, typ karty kredytowej, nr karty kredytowej, datę ważności, numer CW

Dane zbierane podczas kontaktu z naszą firmą
W trakcie kontaktu z naszą firmą poprzez stronę internetową, telefon, pocztę mailową przekazujesz nam swoje dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, adres email Dane zbierane automatycznie Podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

2. Wykorzystywanie danych

Pod żadnym pozorem nie będziemy udostępniali, sprzedawali danych osobowych osobom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji, będą wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego zalogowania się do serwisu.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji transakcji, tj. obciążenia za zamówiony towar oraz jego wysyłkę. Z tego względu Twoje dane mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub rachunku. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie w/w danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Podczas rejestracji zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter. Potwierdzenie takiej zgody, upoważnia Administratora do przetwarzania danych. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu osoby w tym zakresie, której dane dotyczą, czyli dane przechowywane są do momentu wycofania zgody.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do:

- analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej
- zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach
- personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
W przypadku kontroli organu nadzorczego w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Odbiorcy danych w firmie FURNIDECOR.PL

W celu prawidłowego funkcjonowania sklepu, oraz realizowania zawieranych Umów, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak:

- dostawca oprogramowania sklepu,
- dostawca systemu ERP,
- kurier lub poczta polska
- podmiot obsługujący płatności
- firma hostingowa
- dostawcy usług księgowych, prawnych.

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania, zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4. Osoba, które dane są przetwarzane w Sklepie internetowym FURNIDECOR.PL ma prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, przeniesienia lub cofnięcia i usunięcia, czyli bycia zapomnianym, lub ograniczenia wybranych zgód na ich przetwarzanie (art. 15-21 RODO), - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - prawo do sprzeciwu – może go wnieść w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych - prawo do sprzeciwu w sprawie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

5. Profilowanie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, Administrator może w Sklepie internetowym korzystać z profilowania dla celów marketingu bezpośredniego. Efektem profilowania w sklepie internetowym, może być: - przyznanie kodu rabatowego,  - przypomnienie o niedokończonej transakcji - przesłanie propozycji produktu z oferty, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych profilowanych pod kątem marketingowym.

Polityka Cookies

Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika.  Są również używane do celów reklamowych, aby dostarczyć użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Administrator może przetwarzać dane w plikach Cookies podczas korzystania przez osobę odwiedzającą stronę Sklepu w takich celach jak: - identyfikacji, że jesteśmy zalogowani w Sklepie internetowym – ikonka Klienta - zapamiętywania produktów w koszykach Sklepu - prowadzenia statystyk anonimowych, które przedstawią sposób korzystania ze strony Sklepu - remarketingu, poprzez anonimową analizę działań odwiedzającego, szczególnie w sieciach reklamowych firm Google Inc, oraz Facebook Ireland LTD, - zapamiętywania danych w formularzach Sklepu, w tym zamówienia, danych logowania w formie podpowiedzi. Dodatkowo, Administrator może korzystać z usług Google Analytics, firmy Google Inc, lub Piksel Facebooka, dostarczanego przez firmę Facebook Ireland, które pomagają analizować ruch w sklepie internetowym. Zgromadzone dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i uniemożliwiają identyfikację osoby, danych osobowych. Dane gromadzone są w sposób zanonimizowany oraz zbiorczy i służą w szczególności do identyfikacji, m.in.: - źródła pozyskania odwiedzającego, - danych sprzętowych / systemu operacyjnego odwiedzającego, przeglądarki, - dane geograficzne, - dane demograficzne – wiek, płeć, - bieżącego oraz archiwalnego ruch w Sklepie internetowym.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności firmy Furnidecor

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.